3/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
3/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-02-11 09:55
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

: «Γνωμοδότηση περί εγκατάστασης Γωνιάς
Ανακύκλωσης»

Περίληψη:

Γνωμοδοτεί θετικά στην εγκατάσταση Γωνιάς Ανακύκλωσης στο Καλαμάκι σε οικόπεδο ιδιοκτησία του Δήμου.-

2021-02-11T09:55:57+00:00 Φεβρουάριος 11th, 2021|
Back