2/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
2/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-02-09 10:19
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

«Εξέταση αιτημάτων Εξωραϊστικού Πολιτιστικού
Συλλόγου ‘’Αγιος Χαράλαμπους’’»

Περίληψη:

Γνωμοδοτεί θετικά στα αιτήματα του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου ‘’Άγιος Χαράλαμπος’’ και ζητά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.-

2021-02-09T10:19:38+00:00 Φεβρουάριος 9th, 2021|
Back