16/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
16/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-10-13 09:24
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση κολώνας φωτισμού με
φωτιστικό σώμα.

Περίληψη:

Γνωμοδοτεί θετικά στο αίτημα των Στεφανόπουλου Αντωνίου και Πέτρου και ζητά από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, λόγω αρμοδιότητας.-

2021-10-13T09:24:29+00:00 Οκτώβριος 13th, 2021|
Back