16/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
16/2021
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-05-18 10:08
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση στο Δ.Σ. για εγκατάσταση ή μη γωνιών ανακύκλωσης (συστοιχίες
υπόγειων κάδων) στον Δήμο μας, στα πλαίσια του Προγράμματος ‘’ΑΝΤΩ ΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’ (Πρόσκληση ΑΤ04).

Περίληψη:
2021-05-19T12:13:07+00:00 Μάιος 18th, 2021|
Back