16/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
16/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-08 08:45
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

χορήγησης ή μη άδειας πώλησης πόσιμου νερού , για
μεταφορά του εντός διοικητικών ορίων του Δήμου μας για
το έτος 2021, των 1) Στάμου Χρήστου του Ευαγγέλου, 2) Στάμου
Ιωάννη του Σωτηρίου και 3) Σταμέλου Παρασκευή του Ιωάννη».

Περίληψη:

Γνωμοδοτεί για την χορήγηση άδειας πώλησης πόσιμου νερού, για μεταφορά του εντός διοικητικών ορίων του Δήμου για το έτος 2021 των:
1) Στάμου Χρήστου του Ευαγγέλου , 2) Στάμου Ιωάννη του Σωτηρίου,
3) Σταμέλου Παρασκευής του Ιωάννη, με τον περιορισμό της διανομής του νερού αποκλειστικά εντός ορίων του Δήμου Λουτρακίου –Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων

2021-06-08T08:45:22+00:00 Ιούνιος 8th, 2021|
Back