36/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
36/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-10-15 12:54
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρ

Περίληψη:

Εγκρίνει το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, όπως αυτό εκπονήθηκε από την εταιρεία
LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. δυνάμει της υπ΄ αριθ. 3315/09-03-2021 Σύμβασης, και
σύμφωνα με την από 22-09-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών &
Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας,

2021-10-15T12:58:05+00:00 Οκτώβριος 15th, 2021|
Back