15/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
15/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-08 08:43
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση επί της καταγραφής ή μη μέρους τμήματος του δημοτικού δικτύου (αποχαρακτηρισμένο παλαιό οδικό τμήμα Εθνικής Οδού – Π.Ε.Ο. – Αθηνών Κορίνθου), το οποίο διέρχεται των εγκαταστάσεων της εταιρείας MOTOR ΟЇΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως δημοσίου κτήματος για λόγους ασφαλείας των εγκαταστάσεων της ανωτέρω εταιρείας, και επί της έγκρισης ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή.

Περίληψη:

Γνωμοδοτεί θετικά επί της καταγραφής μέρους τμήματος του δημοτικού δικτύου (αποχαρακτηρισμένο παλαιό οδικό τμήμα Εθνικής Οδού – Π.Ε.Ο. – Αθηνών Κορίνθου), το οποίο διέρχεται των εγκαταστάσεων της εταιρείας MOTOR ΟЇΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως δημοσίου κτήματος για λόγους ασφαλείας των εγκαταστάσεων της ανωτέρω εταιρείας, και επί της έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή, σύμφωνα με την αναφερόμενη στο προοίμιο εισήγηση της Δ.Τ.Υ.,
και διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

2021-06-08T08:43:31+00:00 Ιούνιος 8th, 2021|
Back