12/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
12/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-21 11:26
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

: Γνωμοδότηση περί της αγοράς ακινήτων στην περιοχή
Κυρα Βρύση της Κοινότητας Ισθμίας, όμορα του Γυμνασίου Ισθμίας .

Περίληψη:

Γνωμοδοτεί θετικά στην απευθείας αγορά ακινήτων στην περιοχή Κυρα Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας, όμορα του Γυμνασίου Ισθμίας.-

2021-07-21T11:26:29+00:00 Ιούλιος 21st, 2021|
Back