Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 01/09/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
01/09/2020 11:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 01 Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα Tρίτη και ώρα 11:00 (χρόνος έναρξης) έως 11:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού του προσώπου Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π ΄΄ΜΕΡΙΜΝΑ΄΄ (Αρ. μελ 46/2020)΄΄. Συγκρότηση Επιτροπής .

 

2.Εξειδίκευση πίστωσης δημοτικού προϋ/σμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη της δαπάνης ανάθεσης φύλαξης στα πλαίσια του εορτασμού της Παναγίας Γιάτρισσας  και έγκριση της  τεχνικής έκθεσης.

 

3.Εξειδίκευση πίστωσης δημοτικού προϋ/σμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη της δαπάνης ανάθεσης διοργάνωσης της αθλοτουριστικής εκδήλωσης ΄΄Spetsathlon Goes to Loutraki 2020΄΄  και έγκριση της  τεχνικής έκθεσης.

 

4.Έγκριση τεχνικών εκθέσεων :

  • προμήθειας καρτών των μελών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, 
  • προμήθειας επιτοίχιων συσκευών απολυμαντικού υγρού για την αποφυγή διάδοσης του    COVID – 19,
  • προμήθειας τεστ ανίχνευσης COVID – 19

    

 

5.Έγκριση της τεχνικής έκθεσης προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού .  Ανάκληση της υπ΄αρίθ. 245/2020 σχετικής Α.Ο.Ε.

 

6.Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων .  

 

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου  επί αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος απαλλοτριωμένων ακινήτων στα Ο.Τ. 221-222, δυνάμει της υπ΄αρίθ. 1/2014 πράξης αναλογισμού στο Λουτράκι. 

8.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους  τελών νεκροταφείου  έτους 2019.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-09-03T14:08:45+00:00 Αύγουστος 28th, 2020|
Επιστροφή