Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 03/04/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
03/04/2023 09:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί άρσης ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με
τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Λουτρακίου στην περιοχή μεταξύ των
Ο.Τ. 248 και 394, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 88 και 90 του Ν. 4759/2020.
2.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων
επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις (Βιοτεχνία κατασκευής πλαστικών
προϊόντων) της εταιρείας "RABBITPLAST" στην περιοχή "Άνω Καρμπουνάρι"
της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.
3.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων
επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις (κέντρο αποθήκευσης και διανομής)
της εταιρείας "ΑΝΑΣΤ. ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ – ΒΛΑΣ. ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ Ε.Π.Ε." στην
περιοχή "Άσπρα Χώματα" της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου –
Περαχώρας.
4.Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Εθν.
Αντίστασης 5 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-04-04T09:13:59+00:00 Μάρτιος 30th, 2023|
Επιστροφή