Συνεδρίαση ΔΚ Αγ. Θεοδώρων 13/04/2021

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
13/04/2021 12:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Περί Εγκατάστασης Γωνιάς Ανακύκλωσης στους Αγίους
Θεοδώρους.

2. Περί Εγκατάστασης Δυο (2) Γωνιών Ανακύκλωσης στους Αγίους
Θεοδώρους .
3. Περί τοποθέτησης παροχής ΦΟΠ στην οδό Σωτηρίου Λάμπρου.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2021-04-09T12:14:26+00:00 Απρίλιος 8th, 2021|
Επιστροφή