Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 06/10/2020

Ημερομηνία:
06/10/2020 13:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄), την 6η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:30 μ.μ. (χρόνος έναρξης) έως 2:00 μ.μ. (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Εξέταση αιτήματος για παραχώρηση χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του Γυμνασίου Λουτρακίου σε αθλητικό σύλλογο.

 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-10-04T22:55:35+00:00 Οκτώβριος 2nd, 2020|
Επιστροφή