Ξεκινάει ακόμη ένα έργο του Δήμου και της ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Ξεκινάει ακόμη ένα έργο του Δήμου και της ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Υπεγράφη το πρωί της Τετάρτης 23 Δεκεμβρίου η σύμβαση για το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τηλεματικού συστήματος διαχείρισης πιέσεων, ελέγχου διαρροών και παρακολούθησης ποιότητας νερού εσωτερικών δικτύων ύδρευσης ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων» μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΥΑΛ-Α.Θ. Δημήτρη Πρωτονοτάριου και του εκπρόσωπου της εταιρείας Θ.Φ. Α.Τ.Ε.Ε., στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης, παρουσία του Δημάρχου Γεώργιου Αλκ. Γκιώνη, του Αντιδημάρχου Αγίων Θεοδώρων Σπύρου Ράτη, του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κωνσταντίνου Μπεκιάρη και του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Τάσου Μαστραντωνάκη.

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 13.500 ηλεκτρομαγνητικών υδρομετρητών με τηλεμετρικό σύστημα μετάδοσης δεδομένων (ενδείξεων) για τη μέτρηση και τον εντοπισμό διαρροών σε επίπεδο κατανάλωσης/ εσωτερικού δικτύου και την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού. Βασικός στόχος του έργου είναι ο εξ’ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος του νερού που διανέμεται στους δημότες από το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων, διασφαλίζοντας τον απαιτούμενο έλεγχο ποιότητας του παρεχόμενου νερού και επιτυγχάνοντας την ορθολογική διαχείριση του νερού και τον άμεσο και ενεργό εντοπισμό των απωλειών του νερού, με την επισήμανση και τον περιορισμό των βλαβών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης.

Το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στα 3.000.000,00 ευρώ και προέρχεται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» που χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης δήλωσε: «Πρόκειται για ένα καινοτόμο έργο ζωτικής σημασίας για τους δημότες μας που μας δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης με την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων, τη δραστική μείωση του νερού που χάνεται από διαρροές, την εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων στη διαχείριση και αντιμετώπιση των βλαβών και την εξοικονόμηση ενέργειας».

Γραφείο Τύπου

2020-12-23T15:02:27+00:00 Δεκέμβριος 23rd, 2020|Δελτία Τύπου, Σημαντικά|
Επιστροφή