Απόφαση Κοινότητας Πισίων 4/2023

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
4/2023
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2023-03-10 11:45
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση επί αιτήματος της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κοιν. Σ. Επ.) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ » ΕΜΗΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 1965 «, νομίμως εκπροσωπούμενης, για δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου (Κτίριο πρώην Δημοτικού Σχολείου), στα Πίσια

Περίληψη:
2023-03-10T11:45:06+00:00 Μάρτιος 10th, 2023|
Επιστροφή