Απόφαση Κοινότητας Πισίων 22/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
22/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-11-01 01:45
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγραμματισμού Εκτελεστέων έργων του Δήμου, για το έτος 2023

Περίληψη:
2022-11-01T13:45:10+00:00 Νοέμβριος 1st, 2022|
Επιστροφή