Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 6/2023

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
6/2023
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2023-02-09 01:57
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για
το έτος 2022.

Περίληψη:
2023-02-09T13:57:45+00:00 Φεβρουάριος 9th, 2023|
Επιστροφή