Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 37/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
37/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-11-15 10:39
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί απαλλαγής ή μη έγκρισης εισόδου
– εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στην ιδιοκτησία του
κ. Λημνιώτη Κων/νου στη θέση "Κοσιντάρα" της Κοινότητας
Αγίων Θεοδώρων.

Περίληψη:
2022-11-15T10:39:52+00:00 Νοέμβριος 15th, 2022|
Επιστροφή