Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 36/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
36/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-11-15 10:38
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου
οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις (κέντρο
αποθήκευσης και διανομής) της εταιρείας "OMPHAX Α.Ε."
στη θέση "Μούλκι" της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.

Περίληψη:
2022-11-15T10:38:32+00:00 Νοέμβριος 15th, 2022|
Επιστροφή