Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 01/2023

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
1/2023
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2023-01-19 11:59
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων για το έργο «Παρεμβάσεις Αναβάθμισης
Δημοσίου Χώρου για τη Δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου
Εμπορίου» στο Λουτράκι.

Περίληψη:
2023-01-24T12:02:07+00:00 Ιανουάριος 19th, 2023|
Επιστροφή