Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 79/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
79/2020
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-06-23 12:08
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εκλογή νέων αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, από την παράταξη «αλλάzουμε ΜΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ».

Περίληψη:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τη δημοτική παράταξη «αλλάzουμε ΜΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» να καταρτίσει ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους της για την πλήρωση των θέσεων των αναπληρωματικών μελών της στην Οικονομική Επιτροπή, οπότε και καταρτίστηκε με τη βοήθεια των Υπηρεσιών του Δήμου ψηφοδέλτιο, με μοναδικό υποψήφιο τον κ. Γλυκοφρύδη Ιωάννη. Το ψηφοδέλτιο, με αντίστοιχα λευκό ψηφοδέλτιο, παραδόθηκε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των παρόντων μελών του Σώματος. 

Κατά την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, κάθε δημοτικός σύμβουλος παρέλαβε το ψηφοδέλτιο της εν λόγω παράταξης και το λευκό ψηφοδέλτιο προκειμένου να επιλέξει μυστικά το ψηφοδέλτιο που επιθυμεί, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, θέτοντας στον υποψήφιο σταυρό προτίμησης.

Μετά το πέρας της μυστικής ψηφοφορίας, βρέθηκαν τέσσερα (4) λευκά ψηφοδέλτια και έντεκα (11) έγκυρα που το καθένα έφερε σταυρό προτίμησης στο όνομα του μοναδικού υποψηφίου κ. Γλυκοφρύδη Ιωάννη, ο οποίος συγκέντρωσε έντεκα (11) ψήφους.

Συνεπώς, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, εκλέχτηκε αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής από την παράταξη «αλλάzουμε ΜΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» ο κ. Γλυκοφρύδης Ιωάννης, και για το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι έως 06-11-2021

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τη δημοτική παράταξη «αλλάzουμε ΜΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» να καταρτίσει ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους της για την πλήρωση των θέσεων των αναπληρωματικών μελών της στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, οπότε και καταρτίστηκε με την βοήθεια των Υπηρεσιών του Δήμου ψηφοδέλτιο, με μοναδικό υποψήφιο τον κ. Γλυκοφρύδη Ιωάννη. Το ψηφοδέλτιο, με αντίστοιχα λευκό ψηφοδέλτιο, παραδόθηκε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των παρόντων μελών του Σώματος. 

Κατά την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, κάθε δημοτικός σύμβουλος παρέλαβε το ψηφοδέλτιο της εν λόγω παράταξης και το λευκό ψηφοδέλτιο προκειμένου να επιλέξει μυστικά το ψηφοδέλτιο που επιθυμεί, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, θέτοντας στον υποψήφιο σταυρό προτίμησης.

Μετά το πέρας της μυστικής ψηφοφορίας, βρέθηκαν τέσσερα (4) λευκά ψηφοδέλτια και έντεκα (11) έγκυρα που το καθένα έφερε σταυρό προτίμησης στο όνομα του μοναδικού υποψηφίου κ. Γλυκοφρύδη Ιωάννη, ο οποίος συγκέντρωσε έντεκα (11) ψήφους.

Συνεπώς, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, εκλέχτηκε αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από την παράταξη «αλλάzουμε ΜΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» ο κ. Γλυκοφρύδης Ιωάννης, και για το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι έως 06-11-2021.

2020-06-23T12:08:15+00:00 Ιούνιος 23rd, 2020|
Επιστροφή