Ανακοίνωση – Υποβολή αρχικών αιτήσεων υδροδότησης (δικαιολογητικά παλαιότητας και χρήσης).

Ανακοίνωση – Υποβολή αρχικών αιτήσεων υδροδότησης (δικαιολογητικά παλαιότητας και χρήσης).

ΠΡΟΣ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα: Υποβολή αρχικών αιτήσεων υδροδότησης (δικαιολογητικά παλαιότητας και χρήσης).

 

Σχετ. Οι υπ’ αριθ. 16/2, 31/3 και 41/4/2019 αποφάσεις ΔΣ ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ

 

Οι ιδιοκτήτες κτισμάτων με χρήση κατοικία που βρίσκονται εντός της Ζώνης Προστασίας πηγών Λουτρακίου, υφιστάμενων την 7η Νοεμβρίου 1985

καλούνται

να υποβάλλουν δικαιολογητικά πιστοποίησης του χρόνου κατασκευής και χρήσης των κτισμάτων κατά τα οριζόμενες στις παραπάνω αποφάσεις.

Η προθεσμία υποβολής ορίζεται από την Δευτέρα 23/9/2019 έως και την Παρασκευή 22/11/2019. 

Η διαδικασία κατάθεσης και ελέγχου (1ο στάδιο) είναι η ακόλουθη:

   1. Δικαιολογητικά:
    1. Τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου
    2. Άδεια οικοδομής ή ισοδύναμο δικαίωμα υδροδότησης με κατάλληλη θεώρηση από την αρμόδια υπηρεσία για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης
    3. Βεβαίωση ΤΑΠ από τον Δήμο ή ισοδύναμο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το εμβαδό των χώρων κύριας χρήσης του κτίσματος
    4. Απόσπασμα χάρτη ή/και οδοιπορικό σκαρίφημα όπου θα φαίνεται η θέση του ακινήτου

    Σημείωση: Τα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα

   2. Μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλεται υποχρεωτικά η συνημμένη ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. 

    Η αίτηση υποβάλλεται από ΟΛΟΥΣ τους συνιδιοκτήτες του ακινήτου. Σε περίπτωση κατάθεσής της από τρίτο πρόσωπο θα φέρει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

    Προς διευκόλυνση της επικοινωνίας και εξοικονόμηση χρόνου, θα δηλωθεί υποχρεωτικά κινητό τηλέφωνο και e-mail.

   3. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται σε καθορισμένο χρόνο (ραντεβού) ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων ορίζονται οι:
    1. Μαστραντωνάκης Τάσος, Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας (τηλ. 6943290801)
    2. Μπιτζίνη Ασημίνα, Προϊστάμενη Τμ. Αποχέτευσης (τηλ. 6943290803)
    3. Αντωνίου Μιχαήλ, Προϊστάμενος Τμ. Ύδρευσης (τηλ. 6943290802)
   4. Όσα δικαιολογητικά έχουν κατατεθεί στο παρελθόν, δύνανται αντί της εκ νέου υποβολής να αναζητηθούν από τη ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ, εφόσον γνωστοποιηθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της αρχικής κατάθεσης.
   5. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία για την απόδειξη της παλαιότητας ή της χρήσης των κτισμάτων. Το αποτέλεσμα του ελέγχου θα κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους.
   6. Σε όλα τα κτίσματα με πλήρη δικαιολογητικά θα διενεργηθεί αυτοψία από τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ για τη διαπίστωση συμφωνίας της πραγματικής κατάστασης με τα υποβληθέντα στοιχεία.
   7. Οι παρατηρήσεις-διαπιστώσεις της αυτοψίας περιλαμβάνονται σε σχετική έκθεση, η οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους. Στην έκθεση διατυπώνεται θετική ή αρνητική γνώμη για την υδροδότηση του κτίσματος.
   8. Για όλα τα κτίσματα με θετική γνώμη καθορίζεται όριο κατανάλωσης νερού, το οποίο αποδέχονται εγγράφως οι ενδιαφερόμενοι.
   9. Τα κτίσματα ομαδοποιούνται γεωγραφικά και ακολουθεί το 2ο στάδιο της διαδικασίας υδροδότησης (σύνταξη μελετών και επιμέρους προϋπολογισμών).

Η παρούσα ανακοίνωση και το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://new.loutraki-agioitheodoroi.gr/anakoinoseis/).

 

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

 

Τάσος Κ. Μαστραντωνάκης

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

κατεβάστε την αίτηση εδώ

 

2019-09-17T15:17:51+00:00 Σεπτέμβριος 17th, 2019|Ανακοινώσεις, Σημαντικά|
Επιστροφή