Επιχειρήσεις του Δήμου

Επιχειρήσεις του Δήμου 2022-04-13T13:51:28+00:00

Δημοτικές Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.)

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) αποτελεί τον φορέα άσκησης πολιτικής του Δήμου στους τομείς της Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Αλληλεγγύης και Παιδείας. Ο Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΡΙΜΝΑ» και συστάθηκε με το ΦΕΚ 1960/2-9-2011.

Η οργανωτική δομή του Δημοτικού Οργανισμού διαρθρώνεται στους τομείς:

 • Διοίκησης (Δ.Σ. 11μελές), με πρόεδρο τον κ. Θυμή Φίλιππα.
 • Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
  • ΚΑΠΗ Λουτρακίου (Υψηλάντου 28, Λουτράκι. τηλ 27440-65200)
  • ΚΑΠΗ Αγ. Θεοδώρων (Ευαγγελιστρίας & Παυσανία γωνία – Αγ. Θεόδωροι. τηλ 27410-62205)
 • Παιδείας
  • Παιδικός Σταθμός Λουτρακίου (Ανδρούτσου & Μάτση, Λουτράκι. τηλ 27440-64785)
  • Παιδικός Σταθμός Αγ. Θεοδώρων ( Π.Ε.Ο.Α.Κ, Αγ. Θεόδωροι. τηλ 2741062028)

Το ωράριο λειτουργίας του Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. είναι από τις 07:30 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ. και διατίθεται ολόκληρο για την εξυπηρέτηση των αποδεκτών των υπηρεσιών.

Στόχος του Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. είναι η διατήρηση του υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάδειξη του Νομικού Προσώπου ως επιτελικό φορέα προώθησης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.

 

δείτε εδώ :
Συνεδριάσεις     Αποφάσεις   Ανακοινώσεις

 • Ελ. Βενιζέλου 4, 20 300, Λουτράκι
 • 27440 62000
 • 27440 61837

Τουριστική Λουτρακίου Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. – «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.»

Η «Τουριστική Λουτρακίου Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» με διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.», ιδρύθηκε το 1994 και έχει σκοπό την ίδρυση, λειτουργία, εκμετάλλευση τουριστικών – ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων/ επιχειρήσεων και την υλοποίηση έργων ανάπτυξης (τουρισμού) στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων. Με τη σύσταση της, βασική δραστηριότητά της αποτέλεσε η συμμετοχή της στην εκμετάλλευση της άδειας του Casino Λουτρακίου. η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 11898/13-10-2010. Έδρα της εταιρείας έχει οριστεί ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, ο οποίος κατέχει σχεδόν το σύνολο όλων των μετοχών.
Σύμφωνα με το καταστατικό της και σε συνέχεια στης συγχώνευσης – απορρόφησης των λοιπών Δημοτικών Επιχειρήσεων, η «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.» εκμεταλλεύεται το Υδροθεραπευτήριο της πόλεως του Λουτρακίου και του Αλεξάνδρειου Συνεδριακού Κέντρου Λουτρακίου.
Στους σκοπούς της Εταιρείας, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

1. Η ανάληψη αυτοτελώς ή κοινοπρακτικά, της εκμετάλλευσης της άδειας Casino Λουτρακίου.

2. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακού συγκροτήματος και λοιπών χώρων και μέσων αναψυχής υψηλών προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση της τουριστικής ανάπτυξης.

3. Η ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της πόλεως του Λουτρακίου και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου.

4. Η διαχείριση, εκμετάλλευση, εκμίσθωση, αξιοποίηση και προβολή των λουτρικών εγκαταστάσεων και των Ιαματικών εγκαταστάσεων και πηγών της περιοχής, η αγορά ακινήτων και η κατασκευή έργων προς τον σκοπό αυτό και η άσκηση οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας που συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής ή στην επίτευξη κερδών για την εταιρεία.

5. Η δημιουργία ή απόκτηση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής για την οργάνωση, λειτουργία, αξιοποίηση, διοίκηση, εκμετάλλευση, προβολή των τομέων τουρισμού καθώς και άλλων τομέων της εταιρίας που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της.

6. Η ανάληψη και υλοποίηση εθνικών, Ευρωπαϊκών ή ιδίων προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης και λοιπών τομέων δράσεων της εταιρείας.

7. Η ανάθεση κατασκευής, ανακατασκευής, απόκτησης, δημιουργίας, χρησιμοποίησης, οργάνωσης, διοίκησης, εκμετάλλευσης αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με νομικά ή φυσικά πρόσωπα με οποιαδήποτε νομική μορφή λουτρικών εγκαταστάσεων, του σύγχρονου υδροθεραπευτηρίου, πλαζ, καθώς και λοιπών έργων τουριστικού ενδιαφέροντος όπως και διοργανώσεις για την ανάπτυξη όλων των μορφών τουρισμού.

Κεντρικός στόχος της «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.» είναι η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής, τουριστικής και περιβαλλοντικής αειφόρου ανάπτυξης του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής, επιτελώντας σημαντικό κοινωνικό και αναπτυξιακό έργο.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 • Γ. Λέκκα 24, Λουτράκι 20300
 • 2744062186 & 22215
 • 2744062187

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.-ΑΓ.Θ.)

Πρόεδρος: Πρωτονοτάριος Δημήτριος

δείτε εδώ :
Συνεδριάσεις     Αποφάσεις

Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 • Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 20 300, Λουτράκι
 • 27440 69551 – 2
 • 27440 28361  βλάβες
 • 27440 69553

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας

To Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και συστάθηκε το 2001, με το ΦΕΚ τεύχος Α΄ 159/16-7-2001.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, καλείται να προσφέρει υπηρεσίες κοινής ωφελείας και να συμβάλλει στην εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των λιμανιών αρμοδιότητάς του, καθώς επίσης, στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη του Δήμου εν γένει, σε συνεργασία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες λιμενικές ζώνες.

Η έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας εδρεύει στην πόλη του Λουτρακίου και τα γεωγραφικά όρια ευθύνης του εκτείνονται στα όρια ευθύνης του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τις υπηρεσίες του νομικού προσώπου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας» συγκροτούν:
Το γραφείο Προέδρου και
Το αυτοτελές γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα γραφεία:
(α) Διοικητικών Υπηρεσιών
(β) Οικονομικών Υπηρεσιών
(γ) Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας.

Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας  είναι ο κ. Δήμου Κωνσταντίνος

δείτε εδώ :
Συνεδριάσεις     Αποφάσεις

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Επιστροφή