Βεβαίωση Μονίμου κατοικίας

Βεβαίωση Μονίμου κατοικίας

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας

 Tα δικαιολογητικά, τα οποία υποχρεούται ο δημότης να υποβάλει στο Δήμο για χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας του είναι τα εξής:

1) Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του δημότη, στην οποία βεβαιώνει τη μόνιμη κατοικία του. (κατεβάστε εδώ)
2) Αστυνομική ταυτότητα.
3) Τελευταίο έντυπο Ε1 που έχει κατατεθεί στην εφορία

Κατηγορίες :Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου και Ειδικών Συνεργατών
2020-10-27T11:56:18+00:00 Μάρτιος 22nd, 2018|
Επιστροφή