Αίτηση για χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής

Αίτηση για χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με υπόδειγμα.  (κατεβάστε εδώ)
  2. Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ή Γνωστοποίηση Ν.4442/16.
  3. Δημοτική Ενημερότητα.

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

Κατηγορίες :Προς Επιχειρήσεις, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
2018-04-06T15:16:42+00:00 Απρίλιος 6th, 2018|
Επιστροφή