ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2020-07-10T15:16:45+00:00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :  Προμήθεια και εγκατάσταση  υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες για ΑμΕΑ στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ( στα αγγλικά )  :Supply and installation of accessibility infrastructures for beaches for the disabled in the municipality of Loutraki – Perachora – Agioi Theodoroi

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων) και βοηθητικών εγκαταστάσεων για την αυτόνομη, άνετη και ασφαλή πρόσβαση ατόμων με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης κινητικότητας (ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες γυναίκες, άτομα με μειωμένη όραση, κ.λπ.) στους θαλάσσιους προορισμούς του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, συνεισφέροντας στην εξυπηρέτηση αλλά και την άρση της περιθωριοποίησής τους από το κοινωνικό σύνολο. Οι περιοχές παρέμβασης είναι στις παραλίες: Νεράιδα Λουτρακίου, λίμνης Βουλιαγμένης, Ισθμίων και Αγίων Θεοδώρων και στον χώρο κολύμβησης αυτών και αφορά κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες. Στόχος είναι η υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων, ώστε να παρέχεται στα εμποδιζόμενα άτομα ολοκληρωμένη η αλυσίδα προσβασιμότητας στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων του Νομού Κορινθίας.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

 

 1. Προμήθεια μη μόνιμης συναρμολογούμενης διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τη σήμανση στις αντίστοιχες περιοχές παρέμβασης/ παραλίες, που περιλαμβάνει:
  Τέσσερις (4) μη μόνιμες συναρμολογούμενες και ενεργειακά αυτόνομες διατάξεις για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμΕΑ στη θάλασσα καθεμία από τις οποίες θα αποτελείται από: Κεντρικό πίνακα ελέγχου υδατοστεγή, Φωτοβολταϊκό στοιχείο, Συσσωρευτές (μπαταρίες), Αρθρωτούς σιδηροδρόμους (ράγες) και παρελκόμενα αυτών (ντίζες, καλύμματα κλπ), Κουπαστή (χειρολισθήρας), Φορείο κίνησης, Ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα, Συρματόσχοινα, Φωτεινή σηματοδότηση της σιδηροτροχιάς και Ασύρματο χειρισμό. Σε κάθε κύρια δομή του πύργου της μη συναρμολογούμενης διάταξης θα προσαρμοστεί ντουζιέρα.
  Τέσσερα (4) Αποδυτήρια
  Τέσσερα (4) Πακέτα τηλεμετρίας (χωρίς την συνδρομή για την απαραίτητη κάρτα SIM)
  Τέσσερις (4) Φωτοσυναγερμοί
  Χώροι σκίασης (ενδεικτικά 5 ομπρέλες) ανά σημείο παρέμβασης
  Σήμανση (περιλαμβάνεται και η επιδαπέδια σήμανση parking)
  2. Προμήθεια μη μόνιμου συναρμολογούμενου διαδρόμου για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στις εγκαταστάσεις κατάλληλου μήκους σε κάθε περιοχή παρέμβασης/ παραλία.
  3. Προμήθεια Τεσσάρων (4) μη μόνιμων WC ΑμΕΑ (χημικές τουαλέτες)

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

16. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

17. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

18. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

19. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (=17-18)

20. ΣΧΟΛΙΑ

16.1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

238.328,00

238.328,00

0,00

 

16.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

238.328,00

238.328,00

0,00

 

16.5 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

0,00

     

21. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

238.328,00

     

22. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

0,00

23. ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ   15/02/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  31/10/2020


 Δελτίο Τύπου

Απόφαση Ένταξης
Επιστροφή