ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2020-07-10T15:06:09+00:00

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ( στα αγγλικά ) :ENERGY SAVING INTERVENTION OF MUNICIPAL SWIMMING POOL IN LOUTRAKI

 

ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

 

Το έργο της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ αφορά στην πραγματοποίηση κατάλληλων παρεμβάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας για τη λειτουργία του. Οι επεμβάσεις αφορούν σε εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας που θα αποτελείται από:

 

 • Μια (1) αντλία θερμότητας γεωθερμική

 

 • Tους (3) υφιστάμενους λέβητες και

 

 • Σύστημα αυτόματου ελέγχου που θα εξασφαλίζει τον έλεγχο του εξοπλισμού και τη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος.

 

Διατηρείται η χρήση του υφιστάμενου ηλιακού πεδίου συλλεκτών κενού ως κύρια πηγή θέρμανσης ζεστών νερών χρήσης, καθώς και του ηλιοθερμικού συστήματος για την προθέρμανση των κολυμβητικών δεξαμενών.

Στόχος του σχεδιαζόμενου συστήματος είναι να υποκαταστήσει πλήρως την απαιτούμενη από το πετρέλαιο ενέργεια με γεωθερμική ενέργεια.

Η πράξη αφορά σε δύο υποέργα:

 • Οριστική μελέτη εφαρμογής Η/Μ Εγκαταστάσεων Γεωθερμίας 
 • Προμήθεια ΚΑΙamp; τοποθέτηση των εγκαταστάσεων Γεωθερμίας

 

Συνοπτικά οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο έργο είναι:

 • Τέσσερις (4) γεωτρήσεις στον χώρο εξωτερικά του κολυμβητηρίου εντός του χώρου των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Δύο (2) παραγωγικές γεωτρήσεις για την άντληση του νερού και δύο (2) για την επανεισαγωγή
 • Εγκατάσταση συνδυασμένου συστήματος αποτελούμενο από γεωθερμική αντλία θερμότητας νερού /νερού και λέβητες πετρελαίου για την θέρμανση των νερών των κολυμβητικών δεξαμενών, και την παραγωγή ΖΝΧ
 • Διαμόρφωση του χώρου του μηχανοστασίου για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού. Κατασκευή των απαραίτητων υποδομών που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των μηχανημάτων
 • Εγκατάσταση του γεωθερμικού δικτύου μετάψυξης με τον απαραίτητο εξοπλισμό (γεωτρήσεις, αντλίες, σωλήνες, βάνες κ.λ.π.)
 • Κατάλληλοι αυτοματισμοί που απαιτούνται για τον έλεγχο και τη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την τροφοδοσία του εξοπλισμού του συστήματος

 

Πέραν των επεμβάσεων στο κεντρικό υδροστάσιο-λεβητοστάσιο θα αντικατασταθούν οι υφιστάμενοι λαμπτήρες φθορισμού και πυρακτώσεως των φωτιστικών σωμάτων που είναι εγκατεστημένα στο κτήριο που στεγάζει τα αποδυτήρια και τους γραφειακούς χώρους, με λαμπτήρες κυκλώματος LED.

 

Με το συγκεκριμένο έργο θα πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες ενεργειακές παρεμβάσεις έτσι ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας κατά την λειτουργία του κολυμβητηρίου. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στον χώρο του υδροστασίου – μηχανοστασίου των κολυμβητικών δεξαμενών και έχουν σαν αποτέλεσμα την ενεργειακή αναβάθμιση των εξής λειτουργιών του κολυμβητηρίου :

 • Την θέρμανση των κολυμβητικών δεξαμενών
 • Την παραγωγή Ζεστών Νερών Χρήσεως (Ζ.Ν.Χ.)
 • Την Θέρμανση αποδυτηρίων-βοηθητικών χώρων

Οι πιο πάνω αναφερόμενες λειτουργίες, γίνονται στην παρούσα φάση, από ένα σύστημα τριών (3) εγκατεστημένων λεβήτων οι οποίοι δουλεύουν παράλληλα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ζητούμενων φορτίων, σε συνδυασμό με ένα ηλιακό πεδίο που είναι εγκατεστημένο στο δώμα των αποδυτηρίων της μικρής πισίνας ως κύρια πηγή παραγωγής ζεστών νερών χρήσης και ενός ηλιοθερμικού συστήματος για την προθέρμανση των κολυμβητικών δεξαμενών.

Θα κατασκευαστεί ένα συνδυασμένο σύστημα το οποίο θα αποτελείται από :

 • Μια (1) αντλία θερμότητας νερού/νερού (γεωθερμική),θερμικής ισχύος κατ’ ελάχιστον 630Κw
 • Tους (3) υφιστάμενους λέβητες

Ταυτόχρονα θα διατηρηθεί η χρήση του ηλιακού πεδίου συλλεκτών κενού ως κύρια πηγή θέρμανσης ζεστών νερών χρήσης καθώς και του ηλιοθερμικού συστήματος για την προθέρμανση των κολυμβητικών δεξαμενών.

Η λειτουργία του εξοπλισμού θα γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε τα φορτία να καλύπτονται από την γεωθερμική αντλία θερμότητας ως κύρια πηγή θέρμανσης κολυμβητικών δεξαμενών και παραγωγής ΖΝΧ. Η λειτουργία των λεβήτων θα είναι εφεδρική όταν δεν είναι δυνατή η λειτουργία της αντλίας θερμότητας ή και συμπληρωματική κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες ή για αρχική άμεση θέρμανση.

Το σύστημα αυτόματου ελέγχου θα εξασφαλίζει τον έλεγχο του εξοπλισμού και την βέλτιστη λειτουργία του συστήματος. Θα εγκατασταθεί σύστημα που θα αποτελείται από τον κεντρικό ελεγκτή, τα αισθητήρια, τις μονάδες εισόδου και εξόδου, τις απαραίτητες καλωδιώσεις καθώς και το Interface με τον χρήστη.

 • Το σχεδιαζόμενο σύστημα έχει στόχο να υποκαταστήσει πλήρως την ενέργεια από το πετρέλαιο από γεωθερμική ενέργεια.
 • Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αυξάνουν επίσης την ενεργειακή τάξη του κτιρίου των αποδυτηρίων από Γ σε Β, όπως φαίνεται και παρακάτω στο απόσπασμα των αποτελεσμάτων του προγράμματος ΚΕΝΑΚ v 1.31 και αποτυπώνεται στο Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και παράλληλα μειώνουν την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατά 49,3 %. (Βάσει ΠΕΑ)

Η λειτουργικότητα διασφαλίζεται επειδή πρόκειται για αναβαθμίσεις και ενισχύσεις σε υφιστάμενα συστήματα που βρίσκονται σε λειτουργία. Όλα τα τμήματα της πράξης θα τεθούν σε λειτουργία άμεσα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 10/10/2018

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/12/2023


 Δελτίο Τύπου

Απόφαση Ένταξης
Επιστροφή