Συνεδρίαση ΤΚ Πισίων

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
11/12/2018 17:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:
  1. Λήψη απόφασης: ΄΄Περί ελέγχου ποιότητας πόσιμου ύδατος, στην Τοπική  Κοινότητα Πισίων΄΄.
  1. Λήψη απόφασης: ΄΄Περί σύνταξης μελέτης:
    α) Για  παροχέτευση λιμναζόντων όμβριων υδάτων πλησίον επιχειρήσεων, στη θάλασσα &  
     β) Για διευθέτηση της ροής των όμβριων υδάτων & χωμάτων, διερχόμενων  του δρόμου προς Καλογέρι,  καθώς και του δικτύου όμβριων υδάτων, στον οικισμό  Σχίνο, της Τοπικής Κοινότητας Πισίων ΄΄.
  1. Λήψη απόφασης: ΄΄Περί  οριοθέτησης ρεμάτων, στον  οικισμό Σχίνο, της Τοπικής  Κοινότητας Πισίων ΄΄.                                 

 

  1. Λήψη απόφασης: ΄΄Περί  αντικατάστασης κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων, στην Τοπική Κοινότητα Πισίων ΄΄.

 

  1. Λήψη απόφασης: ΄΄Περί  Συμμετοχής ή μη της Τοπικής  Κοινότητας Πισίων, στο Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για  το έτος 2019 ΄΄.

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2018-12-07T11:15:35+00:00 Δεκέμβριος 4th, 2018|
Επιστροφή