Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 28-11-2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
28/11/2023 10:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-11-24T15:16:35+00:00 Νοέμβριος 24th, 2023|
Επιστροφή