Συνεδρίαση της Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 31/10/2019

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
31/10/2019 17:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

 

  1. Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 .
  2. Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού για το έτος 2020.
  3. Γνωμοδότηση περί κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων για το έτος 2020.
  4. Γνωμοδότηση επί του « Κανονισμού λειτουργίας Αλεξάνδρειου Συνεδριακού Κέντρου Λουτρακίου» .
  5. Έλεγχος για το ενδεχόμενο διακοπής ή μη, της χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. του κ. ΚΟΝΤΗ ΙΑΣΩΝΑ που λειτουργεί επί της οδού Εθν. Αντίστασης 8, στο Λουτράκι.
Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
51/2019

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020

52/2019

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού για το έτος 2020.

53/2019

Γνωμοδότηση περί κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων για το έτος 2020.

54/2019

Γνωμοδότηση επί του « Κανονισμού λειτουργίας Αλεξάνδρειου Συνεδριακού Κέντρου Λουτρακίου».

55/2019

Έλεγχος για το ενδεχόμενο διακοπής ή μη, της χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. του κ. ΚΟΝΤΗ ΙΑΣΩΝΑ που λειτουργεί επί της οδού Εθν. Αντίστασης 8, στο Λουτράκι.

2019-11-25T21:12:25+00:00 Οκτώβριος 25th, 2019|
Επιστροφή