Συνεδρίαση της Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 14/02/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
14/02/2020 19:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

 

1.Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, αορίστου διάρκειας, σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί ο κ. Πέτρου Δημήτριος επί της οδού Ι. Κωλέτη στην Περαχώρα. 

2.Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, αορίστου διάρκειας, σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί ο κ.  VESHU IONEL επί της Ελ. Βενιζέλου 40 στο Λουτράκι.

3.Γνωμοδότηση επί επεκτάσεων του δημοτικού φωτισμού σε περιοχές της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
3/2020

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου
διάρκειας σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί ο κ. Πέτρου Δημήτριος επί της οδού Κωλέττη στην Περαχώρα.

4/2020

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου
διάρκειας σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί ο κ. VESHU IONEL επί της Ελ. Βενιζέλου 40 στο Λουτράκι.

5/2020

Γνωμοδότηση επί της επέκτασης του δημοτικού φωτισμού σε περιοχές της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας

2020-02-21T02:36:05+00:00 Φεβρουάριος 10th, 2020|
Επιστροφή