Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (τακτική δια περιφοράς)

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
05/06/2020 10:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-06-01T15:06:49+00:00 Ιούνιος 1st, 2020|
Επιστροφή