Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 07/06/2021

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
07/06/2021 11:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:
  1. Εισήγηση επί του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/ Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

 

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ. Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού».Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2021-06-03T17:27:56+00:00 Ιούνιος 3rd, 2021|
Επιστροφή