Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ισθμίας 22/10/2019

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
22/10/2019 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:
  1. «Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων «ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.» στη θέση «Κεσίμια» Κυρας Βρύση της Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων».
  2. «Γνωμοδότηση για έγκριση κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων (άρθρο 34, παρ.2 του Β.Δ.465/70 ως  ισχύει με το άρθρο 159 του Ν.4512/18) κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Β επί δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου και συγκεκριμένα στο τμήμα της Π.Ε.Ο. 8 «Αθήνα-Κόρινθος» στην χ.θ. + 74.830 δεξιά από Αθήνα προς Κόρινθο και εντός των ορίων ζώνης κατοικημένης περιοχής οικισμού Καλαμακίου (όπως αυτή ορίζεται από την Π17 πινακίδα σήμανσης), στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιομηχανίας επεξεργασίας ξύλου με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΑΣΤ.ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
  3. «Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στην ‘’ΠΑΝ.ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.’’ για το ΚΥΕ που λειτουργεί  επί του 2ου χλμ. της  Λ. Επιδαύρου στα Ίσθμια».
  4. «Λήψη απόφασης-εισήγηση για τον Κανονισμό λειτουργίας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ» Συνεδριακού Κέντρου Λουτρακίου».
  5. «Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2020».
  6. «Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 και τροποποίηση ή μη των αποφάσεων περί της μείωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες Δήμου».-

 

Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
31/2019

Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 και τροποποίηση ή μη των αποφάσεων περί της μείωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες Δήμου

2019-10-30T10:12:08+00:00 Οκτώβριος 17th, 2019|
Επιστροφή