Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 6/11/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
06/11/2018 08:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας  μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε ετών (Αρίθ. μελ. 58/2017)΄΄.

 

2.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού . Ορισμός υπολόγου.

 

3.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με την αναγκαιότητα ή μη δημοσίευσης συμπληρωματικής παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων της υπ΄αρίθ. 4/97 πράξης αναλογισμού στο Λουτράκι.

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
258/2018

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με την αναγκαιότητα ή μη δημοσίευσης συμπληρωματικής παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων της υπ΄αριθμ. 4/97 πράξης αναλογισμού στο Λουτράκι.

2018-11-05T14:52:57+00:00 Νοέμβριος 2nd, 2018|
Επιστροφή