Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 30/07/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
30/07/2018 08:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Εισήγηση επί της 3ης μερικής αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .

 

2.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση της υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών των  οχημάτων του Δήμου (Κ.Α. 10-6263.001, Κ.Α. 20-6263.001, Κ.Α. 30-6263.001).

 

3.Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της υπηρεσίας καθαρισμού Δημοτικών Καταστημάτων (Αριθ. μελ. 17/2018).

 

4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγών της ΄΄SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΄΄ κατά Δήμου.

 

5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής της ΄΄ΠΕΡΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.΄΄  κατά Δήμου.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
174/2018

Εισήγηση επί της 3ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

175/2018

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση της υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου (Κ.Α. 10-6263.001, 20-6263.001, 30-6263.001).

177/2018

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί προσφυγών της SULPHUR ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ κατά Δήμου.

178/2018

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί προσφυγής της ΠΕΡΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. κατά Δήμου.

2018-07-28T14:30:52+00:00 Ιούλιος 27th, 2018|
Επιστροφή