Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 28/09/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
28/09/2020 10:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 28 Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .

 

2.Έγκριση ή  μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση της προμήθειας απολυμαντικών υλικών για την αποφυγή διάδοσης του COVID 19

 

3.Έγκριση ή  μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου ΄΄Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων΄΄ .

 

4.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκπόνησης της οριστικής μελέτης εφαρμογής του συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης του ανοικτού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου . 

 

5.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κλπ) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων .

 

6.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού του προσώπου Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π ΄΄ΜΕΡΙΜΝΑ΄΄ .

 

7.Έγκριση των τεχνικών εκθέσεων:

  • Συντήρηση – τεχνική υποστήριξη και ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Δήμου μας,  
  • Συντήρηση  δικτύων δεδομένων & τηλεπικοινωνιών,
  • Συμμετοχή του Δήμου σε τουριστικές εκθέσεις ,
  • Μίσθωση κλαδοτεμαχιστή για τις ανάγκες του Δήμου μας  

 

8.Γνωμοδότηση επί του Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο) για την αντιμετώπιση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών στην περιοχή του Δήμου μας .  

 

9.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί κλητηρίων θεσπισμάτων Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου κατά Δήμου.

 

10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αναγνωριστικής αγωγής κυριότητας Κων/νας χας  Αντ. Κοντόπουλου κ.λ.π δύο (2) κατά Δήμου.

 

11.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης κατόπιν αιτήματος, περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς  καταλόγους πράξης αναλογισμού στο Λουτράκι. 

 

12.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί αιτήματος, περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λουτρακίου (Ο.Τ. 121-122).

 

13.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ. Απαλλαγή υπολόγου.

 

14.Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών έκδοσης  παραβόλων ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων του Δήμου . Ορισμός υπολόγου.

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-09-25T11:42:39+00:00 Σεπτέμβριος 25th, 2020|
Επιστροφή