Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 25/01/2019

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
25/01/2019 08:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Σύνταξη σχεδίου δημοτικού προϋπολογισμού, κατόπιν του υπ΄αρίθ. 115/18-01-2019 εγγράφου του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών – Εισήγηση επί του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου (Ο.Π.Δ.), έτους 2019.

 

2.Απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.

 

3.Αντικατάσταση πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου.

 

4.Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτου.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
3/2019

Σύνταξη σχεδίου δημοτικού προϋπολογισμού, κατόπιν του υπ΄αριθ. 115/18-01-2019 εγγράφου του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών -Εισήγηση επί του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου (Ο.Π.Δ.), έτους 2019.

2019-02-01T12:33:27+00:00 Ιανουάριος 21st, 2019|
Επιστροφή