Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 24/09/2019

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
24/09/2019 12:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

 

1.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋ/σμού  έτους 2018 (Δ΄τρίμηνο).

 

2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋ/σμού  έτους 2019 (Α΄ & Β΄ τρίμηνο).

 

3.Εισήγηση επί της τροποποίησης  της υπ’ αριθμ. 85/2019 Α.Ο.Ε. Δήμου, περί τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

 

4.Εισήγηση επί της τροποποίησης  της υπ’ αριθμ. 168/2019 Α.Ο.Ε. Δήμου, περί μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

           

5.Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών έκδοσης  παραβόλων ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων του Δήμου . Ορισμός υπολόγου.

 

6.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: «Επισκευή δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας Δ.Κ. Ισθμίας» (αρ. μελ. 23/2019).

 

7.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: «Διαμόρφωση δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 76 & 93 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων» (αρ. μελ. 34/2018).

 

8.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: «Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας » (αρ. μελ. 80/2018).

 

9.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων» (αρ. μελ. 9/2018) .

 

10.Έγκριση παράτασης προθεσμίας ισχύος της σύμβασης: «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών δημιουργίας ακρυλικών αθλητικών δαπέδων στα γήπεδα των αύλειων χώρων των σχολείων» (αρ. μελ. 65/2018) .

 

11.Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της  προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού & φωταγωγήσεως Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας & προμήθειας  υλικών  (λαμπτήρες κ.λ.π) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας  (ομάδα Γ της υπ΄αρίθ. μελ. 11/2019). 

 

12.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της υπηρεσίας παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης  και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς  2019-2020 ( 37/2019 μελ.).

 

13.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας καθαρισμού δημοτικών καταστημάτων ( 57/2019 μελ.).

 

14.Έγκριση της υπ΄αρίθ. 17815/16-09-2019 Α.Δ. περί διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου, λόγω κατεπείγοντος .

 

15.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί έφεσης Σπυρίδωνος  Τσερώνη  κλπ δύο (2) κατά Δήμου.

 

16.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά Αλέξανδρου θυμή .

 

17.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την ανάληψη ενεργειών, ενώπιον των Αρμοδίων Αρχών, κατόπιν του υπ΄αρίθ. 132012/2019 εγγράφου Δασαρχείου Κορίνθου.

 

18.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας (Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2019). Εξειδίκευση πίστωσης.

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
221/2019

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά Αλέξανδρου Θυμή.

217/2019

΄Εγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της υπηρεσίας παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς 2019 – 2020 (37/2019 μελ.).

2019-09-26T15:01:18+00:00 Σεπτέμβριος 23rd, 2019|
Επιστροφή