Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 24/09/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
24/09/2018 08:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας ΄΄Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων  στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων ( Αριθ. μελ. 44/2018).

 

2.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου ΄΄Ανέγερση Νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας  (Αρίθ. μελ. 22/2017)΄΄.

 

3.Κατάρτιση πρώτης πρόσκλησης περί υποβολής προσφορών σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού σε χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5)ετών  .

 

4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αίτησης ακυρώσεως Άννας χας Αριστομένη Ζαζάνη και λοιπών τεσσάρων (4) κατά Δήμου.

 

5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Αγγέλου Ιωάννη του Λεωνίδα και λοιπών έντεκα (11) κατά Δήμου.

 

6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Χοροβίδου Κλεόνας του Αλέξανδρου κατά Δήμου.

 

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί ανακοπής Ιωάννη Κλέττα του Κυριάκου κατά Δήμου.

 

8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ανάληψη δικαστικών και εξωδικαστικών ενεργειών αναφορικά με την νομιμότητα αποφάσεων της Τ.Κ. Πισίων .

 

9.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ανάληψη δικαστικών και εξωδικαστικών ενεργειών κατόπιν της από 24/08/2018 (αριθ. πρωτ. 13443) εξώδικης δήλωσης κατά του Δήμου.

 

10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ανάληψη δικαστικών και εξωδικαστικών ενεργειών κατόπιν της  από 20/09/2018 (αριθ. πρωτ. 14973) εξώδικης δήλωσης κατά του Δήμου.

 

11.Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών έκδοσης παραβόλων ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων του Δήμου μας . Ορισμός υπολόγου.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2018-09-22T11:26:48+00:00 Σεπτέμβριος 20th, 2018|
Επιστροφή