Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 21/12/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
21/12/2018 08:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών και δημιουργία νέων στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων (Αρίθ. μελ. 31/2018).

 

2.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών (αριθ. μελ. 62/2018).

 

3.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου ΄΄Κατασκευή πλατείας Παυσανία στο Σχοίνο (αριθ. μελ. 40/2018).

 

4.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου ΄΄Διαμόρφωση δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 76 – 93 στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων (αριθ. μελ. 34/2018).

 

5.Ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, εκτέλεσης του έργου: ΄΄Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας  ( αριθ. μελ. 80/2018)΄΄

 

6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Λάμπρου Μαρίας  κατά Δήμου.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
308/2018

΄Εγκριση τευχών και κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης.

2019-01-29T14:51:16+00:00 Δεκέμβριος 17th, 2018|
Επιστροφή