Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 17/04/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
17/04/2018 09:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2018 προς κάλυψη  δαπανών παροχής υπηρεσίας Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης  (Κ.Α. 10-6117.003).

2.Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση:
α)του προγράμματος προστασίας δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα ετών 2018-2019 (Κ.Α. 15-6474.017),
β)προμήθειας πλαστικών σταθερών καθισμάτων για εξοπλισμό αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου (Κ.Α. 15-7133.003).

3.Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση:
α.προμήθειας αναλωσίμων  και λοιπών υλικών συντηρήσεων  και μικροεπισκευών για τον ηλεκτροφωτισμό (Κ.Α. 20-6699.002),
β.προμήθειας ιστών δημοτικού φωτισμού (Κ.Α. 20-7135.007).

4.Έγκριση δαπάνης  – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση της υπηρεσίας συντήρησης – επισκευής ανελκυστήρων (Κ.Α. 30-6265.009).

5.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών  στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου 2018-2019 (Αριθ. μελ. 13/2018).

6.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΄΄Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων΄΄ (Αριθ. μελ. 9/2018).

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί  προσφυγής Ιωάννη Ψωμά κ.λ.π τριών (3) κατά Δήμου.

8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αιτήσεως ακυρώσεως Μαρίας συζ. Θεόδωρου Χαραλαμπόπουλου   κατά Δήμου.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
70/2018

Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 προς κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσίας Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (Κ.Α. 10-6117.003)

71/2018

Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση: α) του προγράμματος προστασίας δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα ετών 2018 – 2019 (Κ.Α. 15-6474.017), β) προμήθειας πλαστικών σταθερών καθισμάτων

2018-04-23T15:32:08+00:00 Απρίλιος 13th, 2018|
Επιστροφή