Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 16/05/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
16/05/2023 10:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση της προμήθειας εξοπλισμού εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων –
Υποέργο 1/ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ( μελ. 16/2023). Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής
Διαγωνισμού.
2.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση
του έργου: ́ ́Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ.
Θεοδώρων ́ ́ .
3.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την
εκτέλεση της Υπηρεσίας: ́ ́Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγίων
Θεοδώρων (μελ. 1/2023) ́ ́.
4.Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.956,00€ σε βάρος του δημοτικού
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη των δαπανών διοργάνωσης
αγώνων στίβου ́ ́38α

ΘΩΔΕΙΑ 2023 ́ ́, που θα διεξαχθούν στο Λουτράκι.

5.Έγκριση πίστωσης ποσού 347,20€ σε βάρος του δημοτικού
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη της αμοιβής πληρεξούσιου
δικηγόρου, κατόπιν της υπ ́αρίθ. 126/2023 σχετικής Α.Ο.Ε.
6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά
με την συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου για την νομική υποστήριξη
Δημοτικού Συμβούλου – Αντιδημάρχου (σχ. ΑΒΩ:Μ22/1375).
7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την νομική υποστήριξη Δημοτικού
Συμβούλου, τέως Αντιδημάρχου, ενώπιον του Πλημμελειοδικείου Κορίνθου (σχετ.
127/2023 Α.Ο.Ε.).
8.Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων (σχετ.
69/2023 Α.Ο.Ε.)
9.Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου για κίνηση εκτός έδρας οχημάτων του
Δήμου, λόγω κατεπείγοντος .Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-05-14T21:52:26+00:00 Μάιος 12th, 2023|
Επιστροφή