Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 15/01/2021

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
15/01/2021 10:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την  15η Ιανουαρίου  2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του ν.π.δ.δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων» (ΜΕΡΙΜΝΑ) έτους 2021.  

 

2.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την ανάθεση της προμήθειας ελαστικών .

 

3.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων .

 

4.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των Υπηρεσιών προετοιμασίας φακέλων για την υποβολή προτάσεων στις κάτωθι προσκλήσεις του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ  2020-2023:

  • ΑΤ   07 ΄΄Αξιοποίηση κτηριακού αποθέματος Δήμων΄΄,
  • ΑΤ 08 ΄΄Smartcities ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοϊα, ηλεκτρονική διακυβέρνηση , εκπαίδευση – πολιτισμό , τουρισμό και περιβάλλον , δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας , προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορονωϊού COVID 19΄΄,
  • ΑΤ  09  ΄΄Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος΄΄, 
  • ΑΤ 10  ΄΄Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων σχολικών μονάδων προσβασιμότητα ΑμεΑ΄΄,
  • ΑΤ 12΄΄Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους΄΄ 

 

5.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας – εγκατάστασης στεγάστρου στο Αμαξοστάσιο του Δήμου στο Λουτράκι.

 

6.Αποδοχή της ένταξης του Δήμου μας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020  του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας . Ορισμός  υπολόγου Διαχειριστή της Πράξης .

 

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατόπιν της εξώδικης δήλωσης – όχλησης της  ΔΗΜ. Θ. ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. κατά του Δήμου μας .

  1. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Δημητρίου Αντωνιάδη κατά Δήμου.

 

  1. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Αριστόδημου Αντωνόπουλου  κατά Δήμου.

 

10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά την συζήτηση της αιτήσεως ακυρώσεως του Δήμου μας  κατά της υπ΄αρίθ. 173009/2018 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

 

11.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου, κατόπιν κλητηρίου θεσπίσματος Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου.

 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των  ανωτέρω θεμάτων .Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2021-01-13T12:54:21+00:00 Ιανουάριος 11th, 2021|
Επιστροφή