Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 11/11/2022

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
11/11/2022 12:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Αποδοχή ή μη ανάληψης της υλοποίησης δράσεων στα πλαίσια του έργου
́ ́ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ́ ́ από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. ,
Λόγω προθεσμίας, κατόπιν έκδοσης από το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης του αναθεωρημένου οδηγού προς τους Δήμους της Χώρας για τηνυλοποίηση της εν λόγω δράσης .Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2022-11-11T11:35:30+00:00 Νοέμβριος 11th, 2022|
Επιστροφή