Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 11/09/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
11/09/2018 14:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Εισήγηση επί της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού  έτους 2018 (Β΄ τρίμηνο).

 

2.Έγκριση της υπ΄αρίθ. 43845/03-09-2018 Απόφασης Δημάρχου περί διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου.

 

3.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με την σύνταξη ή μη συμπληρωματικής της υπ΄αρίθ. 4/2001 πράξης αναλογισμού αποζημιώσεως ρυμοτομουμένων – προσκυρουμένων ιδιοκτησιών στο Λουτράκι, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

 

4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ Δήμου και τρίτων.

 

5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής της ΄΄Κ/Ξ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ Α.Τ.Ε.ΞΕ.Β.Ε. – Κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. – ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε.΄΄  κατά Δήμου.

 

6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄αρίθ. 670/2018 απόφασης Ειρηνοδικείου Κορίνθου.

 

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ανάληψη ενεργειών, κατόπιν αιτήματος αναφορικά με  ανάκληση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας .

 

8.Έγκριση ή μη του 4ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας .

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2018-09-06T02:31:08+00:00 Σεπτέμβριος 5th, 2018|
Επιστροφή