Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 09/05/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
09/05/2018 08:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και ανατροπή αναλήψεων.

 2.Εισήγηση επί της 2ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

3.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση :

α)μίσθωσης χημικών τουαλετών για αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις (Κ.Α. 15-6236.003),

β)προμήθειας υλικών συντήρησης και λοιπών αναλωσίμων για τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου (Κ.Α. 15-6662.001),

γ)προμήθειας ανταλλακτικών μουσικών οργάνων  (Κ.Α. 15-6673.002),

δ)υπηρεσίας καθαρισμού θαλασσίων χώρων και ακτών κολύμβησης (Κ.Α. 15-6142.012),

ε)υπηρεσίας ελέγχου ποιότητας νερών κολύμβησης (Κ.Α. 15-6474.001),

στ)προμήθειας εντύπων – αφισών (Κ.Α. 15-6613.001).

4.Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση:

α)υπηρεσίας συντήρησης – επισκευής κάδων απορριμμάτων και προμήθειας  ανταλλακτικών (Κ.Α. 20-6264.002),

β) υπηρεσίας ασφάλισης των  μεταφορικών μέσων  του Δήμου (10-6253, 15-6253, 20-6253, 30-6253, 35-6253).

5.Έγκριση δαπάνης  – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση:

α)προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων  (Κ.Α. 30-6612),

β)προμήθειας ασφαλτομίγματος (Κ.Α. 30-6662.002),

γ)προμήθειας ειδών κιγκαλερίας (Κ.Α. 30-6699.003).

 

6.Έγκριση δαπάνης  – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση:

α)προμήθειας λιπασμάτων και λοιπών υλικών φυτοπροστασίας  (Κ.Α. 35-6693.001),

β)υπηρεσίας συντήρησης – επισκευής λοιπών μηχανημάτων και προμήθειας  ανταλλακτικών (Κ.Α. 35-6264.001).

7.Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών έκδοσης παραβόλων ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων του Δήμου. Ορισμός υπολόγου.

8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγών της εταιρείας SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. κατά του Δήμου μας.

9.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Παναγιώτη Χρ. Βενετσάνου κατά του Δήμου μας.

10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αιτήσεως Αγγελοπούλου Βασιλικής κατά του Δήμου μας.

11.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αιτήσεως Ανδριανού Νικόλαου και λοιπών δύο (2) για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης ακινήτων της υπ΄αρίθ. 5/2010 πράξης αναλογισμού στο Λουτράκι.

12.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προς ανάληψη ενεργειών ενώπιον των Αρμόδιων Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών κατόπιν της Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως αναφορικά με την εκτέλεση της προμήθειας του τεχνητού χλοοτάπητα για το γήπεδο της Περαχώρας.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
97/2018

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγών της εταιρείας SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. κατά του Δήμου μας

99/2018

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αιτήσεως Αγγελοπούλου Βασιλικής κατά του Δήμου μας

91/2018

Εισήγηση επί της 2 ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

92/2018

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

101/2018

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προς ανάληψη ενεργειών ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών διοικητικών Αρχών κατόπιν της απόφασης του Διοικ. Εφετείου Τριπόλεως αναφορικά με την εκτέλεσης της προμήθειας του τεχνητού χλοοτάπητα για το γήπεδο Περαχώρας.

2018-05-21T15:11:08+00:00 Μάιος 4th, 2018|
Επιστροφή