Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 08/10/2019

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
08/10/2019 12:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

2.Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς τη ΔΕΔΔΗΕ για την κάλυψη δαπανών επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού . Ορισμός υπολόγου.

 

3.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή πλατείας Παυσανία στο Σχοίνο» (αρ. μελ. 40/2018).

 

4.Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της  προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.(αρ. μελ. 43/2019).  

 

5.Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου» (αρ. μελ. 1/2013).

 

6.Ορισμός υπόλογου – διαχειριστή για τα υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΙΣΘΜΙΑΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  ( Για την Δ.Ε Λουτρακίου – Περαχώρας ) &

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  (Για την Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων) &

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29ΗΣ ΚΑΙ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Της 23ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 (Για την Τ.Κ. Πισίων).

 

7.Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας .

 

8.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων» (αρ. μελ. 9/2018) .

 

9.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού του προσώπου για ένα έτος.  

 

10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί σύναψης ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και τρίτων .

 

11.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο  προστίμων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωσή της. 

 

12.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο  προστίμων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωσή της.

 

13.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο  προστίμων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωσή της.

 

14.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο  προστίμων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωσή της.

 

15.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο  προστίμων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωσή της.

 

16.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο  προστίμων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωσή της.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2019-10-09T00:33:38+00:00 Οκτώβριος 5th, 2019|
Επιστροφή