Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 06/03/2023

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
06/03/2023 09:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Εισήγηση επί της 2ης μερικής αναμόρφωσης του δημοτικού
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .
2.Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρου εντός
του ́ ́ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ́ ́ Συνεδριακού Κέντρου Λουτρακίου για χρήση κυλικείου.
3.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της υπ ́ αρίθ.
722/Ασφ722/2022 αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου μας κατά
του ΠΑΚΟΕ αναφορικά με την ποιότητα του νερού Λουτρακίου .
4.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί
της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων για την νομική υποστήριξη
Δημοτικού Συμβούλου, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου.
5.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί
της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων για την νομική υποστήριξη του
Αρμοδίου Αντιδ/χου του Δήμου μας σε θέματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων
συντροφιάς , κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας (Α.Β.Μ Α23/708/2023).

6.Έγκριση ή μη ανάθεσης της Υπηρεσίας μίσθωσης και μεταφοράς
press container.
7.Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου για κίνηση εκτός έδρας οχημάτων
του Δήμου, λόγω κατεπείγοντος .Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2023-03-03T13:14:57+00:00 Μάρτιος 3rd, 2023|
Επιστροφή