Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 04/02/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
04/02/2020 08:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση οικονομικού προϋ/σμού και ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020, του ν.π.δ.δ. ΄΄Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου Περαχώρας΄΄.

 

2.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου: ‘’Αναβάθμιση της διαμόρφωσης του Πάρκου ΄΄Δ. Μάτση΄΄στο Λουτράκι (αρ. μελ. 70/2019)’’.

 

3.Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου; Επισκευή Δημοτικής & Αγροτικής Οδοποιΐας  Δ.Κ.Ισθμίας (Αριθ. μελ. 23/2019).

 

4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση επί της ασκηθείσας προσφυγής του Δήμου κατά του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α).

 

5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί εφέσεως Γεώργιου Ν. Πέτρου κατά της υπ΄αρίθ. 20/2019 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

 

6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Βαραβέρη Κων/νου και λοιπών πενήντα οκτώ (58) μονίμων υπαλλήλων του Δήμου κατά Δήμου.

 

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Πολυξένης  και Αγαμέμνονος Χαρίτωνος κατά Δήμου.

 

8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής της  ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Α.Ε. κατά Δήμου.

9.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ έτους 2005 στη Δ.Ε Αγ. Θεοδώρων και επαναβεβαίωσή της. 

10.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ έτους 2009 στη Δ.Ε Λουτρακίου Περαχώρας  και επαναβεβαίωσή της. 

11.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακαθαρίστων εσόδων έτους 2018  στη Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας .

12.Διαγραφή ή μη οφειλής  από βεβαιωτικό κατάλογο τελών ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων  έτους 1996 στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας .

13.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων  ετών 2003 έως 2018 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων και επαναβεβαίωσή τους .

14.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων  ετών 1999 έως 2013 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων και επαναβεβαίωσή τους .

15.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης ετών 2002 – 2003   στη Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας και επαναβεβαίωση τους.

16.Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών Προμηθειών για το έτος 2020.

17.Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών Υπηρεσιών  για το έτος 2020.

18.Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών για το έτος 2020. 

19.Συγκρότηση Επιτροπών  Παραλαβής Συμβάσεων Υπηρεσιών για το έτος 2020 

20.Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στα πλαίσια των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Υπηρεσιών για το έτος 2020.  

21.Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στα πλαίσια των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών  για το έτος 2020.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-02-02T19:12:24+00:00 Ιανουάριος 31st, 2020|
Επιστροφή