Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 02/10/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
02/10/2018 08:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας πλωτών εξεδρών – προβλητών θαλάσσης  ( Αριθ. μελ. 51/2018).

 

2.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας  – εγκατάστασης αντλίας θερμότητας σε δημοτικό κτίριο ( Αριθ. μελ. 56/2018).

 

3.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας  οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας   ( Αριθ. μελ. 50/2018).

 

4.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών και δημιουργία νέων στο Δήμο Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων  ( Αριθ. μελ. 31/2018).

 

5.Έγκριση ή μη του 4ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας  υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π.) για την συντήρηση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη  Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (Αρίθ. μελ. 28/2018)΄΄.

 

6.Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄ αρίθ. 252/2018 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

 

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με την έκδοση ή μη πρωτοκόλλου κατεδάφισης ακινήτου στο Δήμο μας .

 

8.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού . Ορισμός υπολόγου.

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
218/2018

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικώνσυντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (αρ. μελ. 50/2018).

219/2018

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών και
δημιουργία νέων στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων
(Αριθ. μελ. 31/2018)

2018-10-09T01:57:46+00:00 Σεπτέμβριος 28th, 2018|
Επιστροφή